Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja bardzo często kojarzy się nam z zwolnieniami i ogólnym upadkiem firmy. Dzieje się tak, ponieważ jest to niekiedy ostatnia deska ratunku dla danego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach pandemii, gdzie nic nie jest pewne, a gospodarka z każdym dniem ma się gorzej, coraz więcej przedsiębiorców zmuszona jest do podejmowania radyklanych kroków. Zacznijmy jednak od podstaw. Jak podaje słownik PWN, restrukturyzacja to zmiana struktury gospodarczej w przedsiębiorstwie, która ma na celu zwiększyć jej wydajność jak i funkcjonalność. Ogólne definicja tego terminu brzmi dosyć prosto, jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Restrukturyzacja sprowadza się do szeregu zmian nie tylko struktury, ale także poszczególnych procesów. Mają one za zadanie wyciągnięcia firmy z długów, które wynikają z utrzymaniem ciągłości finansowej. Jest to więc swego rodzaju transformacja, która ma zapobiec likwidacji. Warto pamiętać, że jest to proces dobrowolny. Oznacza to, że nie trzeba z niego korzystać, jeśli się nie chce. Postępowania restrukturyzacyjne są regulowane przez ustawę z dnia 15 maja 2015 roku.

Kiedy i po co stosuje się restrukturyzacje firmy?

Kluczem do podjęcia decyzji o restrukturyzacji jest indywidualna sytuacja firmy jak i samego szefa, czyli przedsiębiorcy. Warto zaznaczyć tu, że restrukturyzacja nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Dlatego, najważniejsza w całym procesie jest rzetelna opinia o aktualnym stanie przedsiębiorstwa. W tym mogą pomóc nam specjalni radni, którzy stricte zajmują się prawem restrukturyzacyjnym Przyczyny:
  • Zewnętrzne – na przykład globalny kryzys, konkurencja czy zmiana w systemie podatkowym.
  • Wewnętrzne – dotyczą one problemów w firmie.
Restrukturyzację firmy stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy chcemy dać jej drugą szansę. W tym celu chcemy usprawnić jej funkcjonowanie oraz odzyskać płynność finansową. Dodatkowo cały ten proces charakteryzuje się szybkością procedowania i uproszczeniem niektórych procedur. W jej przeprowadzeniu niezbędne są cztery formy, które przewiduje ustawa.

Przykłady restrukturyzacji

  • Przejęcie przez Bank Pekao S.A, banku IDEA,
  • Kopalnie,
  • Reforma oświaty i funduszu zdrowia z 1999 roku,
  • Pomysł na przemysł stoczniowy na lata 2007-2010.

4 tryby restrukturyzacji firmy przewidziane przez ustawę

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
Jest to rozwiązanie dla firm, których budżet tylko częściowo został naruszony. Ta restrukturyzacja jest z pewnością najmniej skomplikowana w działaniach i najszybsza. Jest to spowodowane nikłym udziałem sądu w całej sprawie. W tym przypadku ustawa zezwala na zawarcie umowy w wyniku samodzielnego zabrania głosów wierzycieli przez dłużnika.
  1. Przyspieszone postępowanie układowe
  Jak sama nazwa wskazuje, procedury są przyśpieszone. Ustawa umożliwia dłużnikowi zawarcie układu w uproszczonym trybie. Przyjmuje się, że powinno to zająć nie dłużej niż 2-3 miesiące. Taki wniosek rozpatrywany jest przez sąd na procesie niejawnym, czyli tylko i wyłącznie w oparciu o dostarczone dokumenty. Wyznaczany jest tu nadzorca sądowy, który ma za zadanie zawiadomienie wierzycieli o postępowaniu.
  1. Postępowanie układowe
  Ten rodzaj postępowania zakłada, że dłużnik pozostaje przy swoim majątku i może nim zarządzać. Robi się to jednak pod okiem sądu i wierzycieli. Nakładany jest także nadzorca sądowy, który musi wyrazić zgodę na wykonanie pewnych czynności.
  1. Postępowanie sanacyjne
Jest to najbardziej inwazyjny tryb. Cechuje go mocna ingerencja podmiotów trzecich w całą strukturę firmy. Przeprowadzany jest audyt i analiza poszczególnych procesów, kontraktów, majątku jak i zobowiązań firmy. Największą zaletą tego postępowania jest to, że w pełni chroni on majątek dłużnika.

Ostatnio dodane artykuły