Podatek od darowizny i spadku

Podatek od darowizny i spadku musi zapłacić osoba fizyczna, która nabyła majątek właśnie taką drogą. Należy go uiścić w sytuacji, gdy suma przekracza kwotę wolną od podatku. Kwota ta uzależniona jest od grupy podatkowej, czyli kim jest dla nas osoba dająca nam darowiznę lub przepisują na nas spadek. W związku z Nowym Ładem, który został wprowadzony zaraz na początku 2022 roku, wiele osób zastanawia się czy zajdą jakieś zmiany. Jednak z powodu braku oficjalnego komunikatu o zmianie kwoty wolnej o podatku w przypadku darowizn, jak i spadku wszystko wskazuje na to, że pozostaną one takie same, jak w 2021 roku.

Kwota wolna od darowizn i spadków

Opodatkowaniu nie podlega darowizna lub spadek nieprzekraczający:
  • 9637zł – jeśli nabywca jest zaliczany do pierwszej grupy spadkowej.
  • 7276zł – jeśli nabywca jest zaliczany do drugiej grupy spadkowej.
  • 4902zł – jeśli nabywca jest zaliczany do trzeciej grupy spadkowej.

Grupy podatkowe

W Polsce istnieją cztery grupy podatkowe. Do każdej z nich przypisani są inni członkowie naszej rodziny oraz inna kwota wolna od podatku.
  1. Grupa pierwsza – małżonek, co ważne obecny lub w separacji, nie były. Zstępni, czyli syn, córka, wnuki i prawnuki, wstępni – matka, ojciec i dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć i synowa.
  2. Grupa druga – zstępni rodzeństwa, jak na przykład siostrzenica czy bratanek, rodzeństwo rodziców, czyli ciotka i wujek, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, czyli mąż siostry czy żona brata, rodzeństwo małżonków – szwagier i szwagierka, małżonkowie rodzeństwa małżonków, na przykład mąż siostry męża oraz małżonkowie innych zstępnych.
  3. Grupa trzecia – do tej grupy zaliczają się wszystkie osoby, które nie są wymienione w poprzednich dwóch grupach.
Dodatkowo do grup podatkowych zaliczamy również, tak zwaną grupę zero. Należą do niej nasi najbliżsi – małżonek/małżonka, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Przynależność do tej grupy daje nam ogromną korzyść, jaką jest pełne zwolnienie z podatku, przy spełnieniu odpowiednich warunków, które zawarte są w artykule 4a ustawy o podatku darowizn i spadków.

Grupa zero – warunki spełnienia

Warunek pierwszy – zgłoszenie przez nabywcę darowizny naczelnikowi Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od momentu jej otrzymania. Przy czym warto wiedzieć, że jeśli ta darowizna jest aktem notarialnym, obowiązkiem jej zgłoszenia leży po stronie notariusza. Warunek drugi – udokumentowanie otrzymania darowizny.

Zeznanie podatkowe SD-3

Obdarowani, którzy nie są zwolnieni z podatku, a darowizna lub spadek przekracza kwotę wolną od podatku, mają obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe. Trzeba do niego dołączyć dokumenty, które mają wpływ na określenie wartości darowizny i stanowią potwierdzenie istnienia przedmiotów darowizny lub spadku, osoby darczyńcy i faktu, że darczyńca był właścicielem darowanych rzeczy lub praw. Zeznania podatkowego SD-3 nie trzeba składać, kiedy:
  • wartość rynkowa darowizny lub spadku nie przekracza kwoty wolnej od podatku,
  • umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego.
Wniosek SD-3.

Ostatnio dodane artykuły