Co to jest kosiniakowe?

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia, które w Polsce wypłacane jest od 1 stycznia 2016 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska byłego ministra – Władysława Kosiniaka Kamysza – z którego to inicjatywy ustanowiono to świadczenie. Mówiąc nieco prościej, kosiniakowe to po prostu odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, które nie mają do niego uprawnień, ponieważ nie pracują zawodowo bądź nie opłacają składek chorobowych w ZUS-ie. Dzięki tej składce każda matka w Polsce może liczyć na pomoc od państwa w wychowaniu swojego dziecka. Kosiniakowe to dodatkowy zastrzyk gotówki, który możemy przeznaczyć na rozwój, edukacje, a nawet rozrywkę dla naszego potomka.

Komu przysługuje kosiniakowe?

Kosiniakowe to świetna pomoc materialna dla rodziców/samotnie wychowujących, którzy z przyczyn podanych powyżej, nie mogą dostawać zasiłku macierzyńskiego. Tu jednak należy zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mimo, że kosiniakowe mogą dostać samotnie wychowujące osoby, to ojciec dziecka może je dostać tylko w trzech następujących przypadkach:
  • Śmierci matki dziecka,
  • Porzucenie dziecka przez matkę,
  • Skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Kosiniakowe przysługuje również prawnym opiekunom dziecka do 7 roku życia, ale także w sytuacji, kiedy odroczono obowiązek szkolny do 10 roku życia. Dodatkowo może się o nie ubiegać każda kobieta, która:
  • Pracuje na umowie o dzieło/zlecenie,
  • Jest studentką/rolniczką,
  • Prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, ale nie pobiera zasiłku macierzyńskiego,
  • Jest matką uczącą się i/lub niepełnoletnią.

Jak uzyskać kosiniakowe?

Aby móc ubiegać się o świadczenie kosiniakowe należy złożyć odpowiedni wniosek i złożyć go w urzędzie miasta, gminy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – wszystko zależy od tego kto zajmuje się obsługą takiego świadczenia. Tam na miejscu również dostępne są takowe wnioski. Do złożenia wniosku potrzebujemy jedynie własnego dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Co ciekawe, aby ubiegać się o kosiniakowe, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych. Wzór wniosku możemy znaleźć możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Możemy go także złożyć online, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Pamiętaj! Po świadczenie warto jest zgłosić się najpóźniej trzy miesiące po urodzeniu dziecka. Tylko w tym przypadku matka będzie mieć zwrócone pieniądze za poprzednie miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony później, pieniądze będą wypłacane od momentu złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Kosiniakowe – ile będę czekać na decyzje?

Odpowiedź dotyczącą tego czy świadczenie kosiniakowe zostanie nam przyznane, otrzymuje się decyzją administracyjną, która jest wydawana w terminie miesiąca, od daty złożenia wniosku i dostarczenia wszystkich, niezbędnych dokumentów. Uwaga! Miesiąc to termin standardowy. Każdy przypadek jest inny, dlatego jeśli będzie potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin może się nieco wydłużyć.

Kosiniakowe a inne świadczenia

Należy pamiętać o tym, że kosiniakowe zaliczane jest do dochodu rodzinnego, a więc co za tym idzie jego otrzymywanie będzie miało wpływ na inne świadczenia. Co ważne kosiniakowe i 500+ w żaden sposób ze sobą nie kolidują, co oznacza, że można pobierać 100% obu świadczeń. W przypadku, kiedy osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście ma ona do niego prawo, ale będzie on pomniejszony o kwotę zasiłku. Jego maksymalna kwota wynosi 1000 złoty (w tym zasiłek dla bezrobotnych).

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Mimo, że podczas starania się o kosiniakowe nie musimy spełniać żadnych kryteriów dochodowych, to musimy wiedzieć, że kosiniakowe wlicza się do dochodu. Nie jest jednak ono opodatkowane, czyli nie musimy wykazywać go w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kosiniakowe a długi – czy mają coś wspólnego?

Wszystkie świadczenia takie jak: rodzina 500+, wyprawka 300+, zasiłek macierzyński czy właśnie kosiniakowe nie mogą być przedmiotem zajęcia przez komornika. Nie oznacza to jednak, że kwota ta nie może zostać nam zabrana z rachunku bankowego. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji należy to zgłosić i czekać na oddanie należnych nam pieniędzy.

Ostatnio dodane artykuły