Niepłacenie alimentów a prawo

Niepłacenie alimentów wiążę się z wieloma konsekwencjami. Według statystyk, w Polsce łączna suma zadłużenia z tego powodu wynosi aż kilkanaście miliardów złoty. Niestety, ale gro osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego problemu i omija ten obowiązek szerokim łukiem. Alimenty, nie tylko te na dziecko, należy płacić w pełnej wysokości oraz w terminie. Od dnia 01.06.2017 roku Kodeks Karny szczegółowo określa, co grozi dłużnikom, którzy nie płacą za alimenty, a ich zadłużenie równe jest z minimum trzema świadczeniami okresowymi. Za takie przestępstwo grozi nie tylko kara grzywny, ale także więzienia. Art. 209. § 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
Źródło

Niepłacenie alimentów – jaka jest kara?

Za niepłacenie alimentów, możliwych jest kilka kar:
 • Sankcje administracyjne,
 • Umieszczenie dłużnika na liście RUDA,
 • Otrzymanie europejskiego nakazu zapłaty,
 • Grzywna,
 • Odebranie prawa jazdy,
 • Kara pozbawienia wolności/więzienie.

Zajęcie alimentów przez komornika

Jak dobrze wiemy, komornik nie może zająć świadczeń alimentacyjnych, ale czy może czy może przeprowadzić egzekucję na ich rzecz? Oczywiście, że tak. Jak taki proces przebiega? Wobec dłużnika alimentacyjnego można wywnioskować sankcje administracyjne. Są one stosowane przez organ samorządu – wójt, prezydent czy burmistrz. Aby do tego doszło, konieczna jest sprawa w sądzie cywilnym i próba wyegzekwowania należności od dłużnika. Celem tej rozprawy jest wydanie orzeczenie, w którym zawarta jest wysokość alimentów, czyli tytuł egzekucyjny. Jeśli to nie dało skutku, sprawę przejmuje komornik.

Czym są sankcje administracyjne i kiedy występują?

Wśród sankcji wyróżniamy:
 • Wywiad alimentacyjny z dłużnikiem,
 • Przekazanie informacji o należności i dłużniku do biura informacji,
 • Zobowiązanie się dłużnika do rejestru jako bezrobotny, oczywiście, kiedy nie pracuje,
 • Zobowiązanie się do podjęcia pracy,
 • Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.
Co musi się stać, aby nałożyć na nas sankcje administracyjne?
 • Orzeczenie tytułu egzekucyjnego, nadanie mu klauzuli i skierowanie sprawy do komornika,
 • Orzeczenie bezskuteczności działań.

RUDA – Rejestr Uporczywych Dłużników Alimentacyjnych

W tej bazie danych znajdują się osoby, które: zalegają z opłacaniem alimentów, przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub mają wszczęte postępowanie egzekucyjne. Co ciekawe, informacje o dłużnikach są ogólnodostępne, czyli każdy z nas w każdej chwili może to sprawdzić.

Europejski nakaz zapłaty

Kiedy wierzyciel prześle odpowiedni pozew, środki są automatycznie ściągane z konta dłużnika. Pozwany, czyli dłużnik zobowiązany jest do odebrania pisma, a w ciągu 30 dni od tego, może odwołać się od roszczenia. Wtedy pismo to traci ważność, a sprawa zajmuje się tryb cywilny. Jednak w momencie, kiedy pozwany nie zareaguje na pismo, jest to jednoznaczne z tym, że zezwala ona na pobranie odpowiedniej sumy z konta.

Niepłacenie alimentów – co możemy zrobić gdy nie mamy środków?

Co zrobić, w przypadku, kiedy nie mamy środków, a chcemy uniknąć kary? Rozwiązań jest kilka. Pierwszym sposobem jest wzięcie kredytu na spłatę zadłużenia. Jednak warto mieć na uwadze to, że osoby, które są wpisane w KRD, mają na to nikłe szanse. Drugą metodą są pożyczki, tak zwane chwilówki. Takie rozwiązanie jest dobre, tylko dla osób, które mają stałe dochody.

Czy w więzieniu muszę płacić alimenty?

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, jasno wynika, że osoby, które odbywają karę więzienia, wciąż są zobowiązane do uregulowania długu. Konieczne jest tu oddanie swoich środków państwu, które pokryje fundusz alimentacyjny. Dłużnik ma prawo do starania się o umorzenie wobec niej roszczeń. Sąd kieruje się tu indywidualnymi kwestami, na przykład kiepska sytuacja finansowa, która uniemożliwia spłatę. Drugą istotną kwestią jest to, czy dłużnik odbywa swój wyrok za umyślne spowodowanie winy. W sytuacji, kiedy niepłacenie alimentów było spowodowane marnymi finansami dłużnika, może on ubiegać się o uchylenie. Sąd bardzo często bierze pod uwagę to czy więzień jest na utrzymaniu państwa, a co z tym związane nie ponosi kosztów swoje utrzymania. W takiej sytuacji zgromadzone przez niego oszczędności mogą zostać przejęte w drodze egzekucyjnej.

Ostatnio dodane artykuły