Na czym polega dziedziczenie długów?

W większości przypadków spadek przywodzi nam na myśl same pozytywy. Bardzo często jest to mieszkanie, samochód czy spora suma pieniędzy, które możemy odziedziczyć po zmarłym. Niestety, ale bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie odziedziczamy długi. Jak to wygląda i ile pokoleń wstecz one obejmują? Odziedziczenie długu w praktyce oznacza, że jeśli dana osoba jest spadkobiercą, to dług, który pozostawiła po sobie zmarła osoba (na przykład w wyniku nie spłacenia kredytu), przechodzi na nią. Można go odziedziczyć na dwa sposoby:
 • Poprzez testament, który zmarła osoba zapisała przed swoją śmiercią,
 • Ustawowo, jeśli zmarła osoba nie spisała testamentu.
Dziedziczenie długów regulowane jest na dwa sposoby. Pierwsze to przepisy prawne w Prawie Spadkowym, które w Polsce obowiązują od 18 października 2015 roku. Drugi to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego radu Unii Europejskiej nr 650/2012 w sprawie kwestii dziedziczenia i ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Jak odrzucić spadek?

Oczywiście, każdy spadkobierca ma prawo do zrzeczenia się testamentu. Oznacza to, że nie przejmie on wtedy ani długu ani tych dobrych rzeczy, jak na przykład mieszkanie lub samochód. Zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego, spadkobierca ma na to 6 miesięcy , od dnia, w którym dowiedział się o dziedziczeniu. Warto wiedzieć, że data ta obowiązuje w obu przypadkach dziedziczenia – ustawowym i poprzez testament. Dziedziczenie odrzucamy w sądzie lub u notariusza. W przypadku, jeśli nie jesteśmy pierwszymi osobami do dziedziczenia, liczy się dzień, w którym dowiedzieliśmy się o odrzuceniu, przez poprzedzających nas w hierarchii. Kiedy wniosek taki chce złożyć osoba małoletnia , muszą zrobić to za nią jej opiekunowie prawni. Tutaj trzeba złożyć wniosek do sądu rodzinnego, który udzieli nam zgody na dokonanie tej czynności. Następnie odrzucamy wniosek w sądzie lub u notariusza.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – co to znaczy?

Dzięki ustawie o spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca, który nie zrzekł się prawa do spadku w wyznaczonym terminie, nie ma powodów do niepokoju. Co to oznacza? Spadkobierca nadal odpowiada za spłatę długu spadkodawcy, ale jedynie do wartości odziedziczonych po nim aktywów. Aby lepiej sobie przyswoić tą wiedzę, spójrzmy na przykład:
Kasia odziedziczyła po swojej mamie 10.000 złoty w gotówce i 5 tysięcy złoty na koncie bankowym. Po jakimś czasie okazało się jednak, że mama Kasi miała dług, o który upomniał się wierzyciel, warty aż 74 tysiące złoty. W takiej sytuacji, córka odpowiada za zadłużenie matki tylko do kwoty 15.000 złoty, czyli do równowartości odziedziczonego majątku

Kolejność dziedziczenia spadku

Jak wygląda hierarchia dziedziczenia spadku?
 1. Dzieci zmarłego,
 2. Małżonek lub małżonka,
 3. Rodzice,
 4. Rodzeństwo,
 5. Zastępni rodzeństwa,
 6. Dziadkowie,
 7. Pasierbowie,
 8. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania,
 9. Skarb Państwa (jeśli nie da się ustalić miejsca zamieszkania zmarłego).

Dziedziczenie długów – do którego pokolenia?

Skoro znamy już prawidłową hierarchię dziedziczenia długów, przyjrzyjmy się temu jak to wygląda w praktyce. W pierwszej kolejności pociągnięci są dzieci oraz małżonek zmarłego. Jeśli posiadał on więcej niż czworo dzieci, wtedy małżonek nie może dostać mniej niż ¼ długu. Pozostałą częścią dzieci dzielą się po równo. W sytuacji, kiedy dzieci zrzekną się praw do spadku lub zmarły, dług zostaje przejęty przez rodziców spadkodawców. Tutaj dług zostaje podzielony w 50% na małżonka spadkodawcy i po 25% a każdego rodzica. Jeśli jednak tak jak wyżej, zmarli lub zrzekli się prawa do spadku, dług przechodzi na rodzeństwo dłużnika, którzy dzielą się nim po połowie. Kolejnymi w hierarchii są zastępni rodzeństwa, czyli ich dzieci lub/i wnuki. Następnie dług przechodzi na dziadków spadkodawcy. Następnymi w kolejce są pasierbowie, jednak w momencie, gdy oni również zrzekną się spadku, sprawę przejmuje gmina, a kolejno rząd.

Ostatnio dodane artykuły