Niepłacenie podatków to przestępstwo

Każdy podatnik zobligowany jest do zapłaty podatków w terminie oraz o odpowiedniej wysokości. A tam, gdzie obowiązki, tam też kary za ich niespełnienie. W tym przypadku jednak, mogą one być naprawdę poważne. W sytuacji uporczywego nieregulowania zobowiązań podatkowych, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej skarbowej. Co znaczy termin „uporczywe niespłacanie podatków”? Sądy definiują go za pomocą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2003, które mówi o tym, że: jest to długotrwała, niekoniecznie powtarzająca się lub powtarzająca się czynność podatnika. Dodatkowo, w dniu 3.10.2008, powstało doprecyzowanie tej wypowiedzi, które dodaje, że: uporczywość charakteryzuje zarówno powtarzalność jak i długotrwałość bycia w tym stanie. Warto tu również wspomnieć, że uporczywe nie równa się z niezapłaceniem w terminie. Ostateczną datą spłaty, są ostatnie dni kwietnia każdego roku, które wynikają z zeznać rocznych: PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38, PIT39.

Niepłacenie podatków a prawo

O karze dla osób niepłacących podatków mówi artykuł 57 kodeksu karnego: § 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Co grozi za niepłacenie podatków?

Urząd skarbowy ma swoje metody na zdyscyplinowanie podatników, do regularnej spłaty - odsetki, kara grzywny to tylko dwa sposoby. Pamiętaj, że nie tylko uporczywe niespłacanie jest zaległością podatkową, są nią także:
  • Nadpłata w przypadku, kiedy zwrot nie powinien przysługiwać lub gdy został wykazany jako wyższy od przysługującego,
  • Zwrot podatku, który nie przysługiwał podatnikowi lub otrzymał go w kwocie wyższej od należnej.

Niepłacenie podatków a odsetki

To jaki procent będziemy musieli zapłacić, za zwłokę, zależy od rodzaju odsetek.
  1. Podatkowe – od 2016 roku, odsetki te wynoszą 50%. Jednak, aby spłacić dokładnie tyle, musimy spełnić dwa warunki. Pierwszy to – złożenie korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, do dnia złożenia deklaracji. Drugi to – spłata zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia, wcześniej wspomnianej korekty.
  2. Podatek od towarów, usług oraz podatek akcyzowy – w tym przypadku odsetki za zwłokę wynoszą aż 150%.
Czy możemy uniknąć opłacenia odsetek? Możemy postarać się o ich umorzenie. Aby to zrobić, musisz złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym. Twoim obowiązkiem, jest wykazanie w nim, że za umorzeniem stoi nasz, osobisty, ważny interes lub interes publiczny, Ulga ta jednak przyznawana jest w wyjątkowych sytuacjach – na przykład, kiedy sytuacja materialna dłużnika jest tak kiepska, że nie daje nadziei na spłatę.

Sankcje podatkowe

Sankcje podatkowe występują w sytuacjach, kiedy podatnik zaniży wysokość podatku. Gdy dojdzie do takiego wykroczenia, urząd skarbowy nie tylko określi poprawną kwotę, ale także ukaże nas za naruszenie spraw finansowych państwa. Dla przykładu, osoby, które rozliczają się za usługi i towary, będą ukarani aż 30% dodatkowy zobowiązaniem podatkowym. A jak sprawa wygląda z podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł? Zgodnie z artykułem 25e, jego stawka wynosi 75%. Czy da się w jakiś sposób zapobiec tak wysokim stancjom? Jeśli fiskus nie zacznie jeszcze kontroli lub postępowania skarbowego, możesz złożyć korektę deklaracji lub zeznania podatkowego. W przypadku, gdy urząd zacznie już, którąś z wyżej wymienionych czynności prawo do skorygowania ulega zawieszeniu, a po ogłoszeniu ich decyzji, całkowicie tracimy prawo do korekty.

Koszty egzekucyjne

W sytuacji, kiedy dłużnik nie chce dobrowolnie uiścić kwoty zadłużenia, do akcji wkracza komornik skarbowy. Podejmie on wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej ściągnąć z naszego rachunku bankowego zaległości podatkowe. Warto mieć na uwadze to, że oprócz podatku i odsetek, na naszych barkach będzie ciążyć opłata za koszty egzekucyjne. W tej sytuacji również możesz skontaktować się z urzędem skarbowym, który w tym przypadku jest wierzycielem. Może on zażądać zawieszenia działań komornika lub rozłożyć nam to na raty - dzięki temu ominą nas koszty związane z egzekucją, ponieważ zostaje ona całkowicie zawieszona.

Grzywna

Kara grzywny za uporczywe niepłacenie podatków wynosi od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Dla przykładu więc, w 2020 roku były to kwoty od 260 złoty do aż 52 000 tysięcy złoty. Wymierzając karę grzywny na dłużniku, bierze się pod uwagę jego sytuację finansową, stosunki rodzinne, dochody oraz możliwości zarobku. Jeśli nie ma żadnych przeciwskazań, kara grzywny zostanie nałożona mandatem. Oczywiście, podatnik może nie przyjąć takiego mandatu. Wtedy sprawa trafia na drogę sądową.

Czy można unikać lub zminimalizować skutki niepłacenia podatków?

Jest jeden sposób, który może nas uchronić od dodatkowej kary – „czynny żal”, czyli najprościej mówiąc, skrucha. Taki czyn wyraża się zanim fiskus zorientuje się o naszym wykroczeniu. Sami zawiadamiamy urząd skarbowy o tym co zrobiliśmy oraz ujawniamy wszystkie okoliczności. Dodatkowo, naszym obowiązkiem jest spłata całego zadłużenia. W ten sposób zyskamy przychylność urzędników, a co za tym idzie – bezkarność i spokojną głowę. Pamiętaj! Ten sposób zadziała tylko wtedy, jeśli sam, pierwszy opowiesz o wszystkim urzędzie.

Ostatnio dodane artykuły